Når jeg beder om hjælp i skolen….

I ugen op til påskeferien havde alle 2.g’erne på min skole AT-uge. AT står for “almen studieforberedelse” og er en opgave hvor man udarbejder en synopsis og arbejder med 2 fag og deres metoder og teorier til at løse en tværfaglig problemstilling, og derefter holder man et mundtligt oplæg på bagrund  af sin synopsis. Man har 8 AT-forløb i løbet af sin gymnasietid, og i 3.g skal man så til en obligatorisk eksamen i sit 8. AT projekt.

For de fleste er AT lidt højt svævende og noget ukonkret. Derfor er det naturlig nok noget som er meget vanskeligt for én med mit handicap. Derfor har mine forældre og jeg aftalt med skolen at jeg i sådanne uger skal have lidt mere massiv støtte end hvad jeg ellers plejer at få. Hvilke jo som udgangspunkt er en rigtig god aftale, og et forsøg fra skolens side på at imødekomme mine behov.

Men når det så skal føreres ud i virkeligheden er sagen desværre en helt anden. I sidste uge kunne jeg så først nå at få hjælp en dag inden opgave skulle afleveres, hvilket jo ikke er særlig hensigtsmæssigt, da jeg især har brug for at få hjælp til at komme igang. Der var flere årsager til at jeg ikke kunne få hjælp før om torsdagen. Først og fremmest var min lærers børn syge om mandagen , hvilket jo kan ske, men så kunne han jo have prøvet at få en af de andre lærer som er en del af vores AT-forløb til at hjælpe mig, hvilket han ikke engang forsøgte. Så var der også tirsdag og onsdag hvor vi kunne have mødtes, men tirsdag var der ikke nogen forklaring på hvorfor vi ikke kunne mødes og onsdag var der vejledning for hele klassen og et møde med en anden lærer, men mon ikke der kunne have været plads til et lille møde med mig?

Min mor sendte så en mail til min støttelærer om onsdagen, for at fortælle at jeg altså havde hårdt brug for hjælp. Hvor til han bare svarede at det jo var gået fint til vejledning med klassen og at jeg sikkert var godt på vej….

At jeg så først kunne nå at få hjælp så sent i forløbet resulterede så i at jeg ikke kunne nå at aflevere opgaven fredag hvor den skulle afleveres. I mit møde med min støttelærer torsdag sagde han så at jeg kunne aflevere opgaven efter påskeferien. Men nu skal jeg så have den opgave hængende over hoved i længere tid og det er rigtig irriterende! Desuden er det lidt et nederlag for mig, når jeg ikke kan aflevere ting til tiden ligesom alle andre gør.

Jeg sagde så til ham at skolen/han ikke havde overholdt vores aftale, og at jeg faktisk har rigtig svært ved disse opgaver pga. mit handicap. Jeg sagde desuden at min oplevelse af ugen var rigtig dårlig og at det altså ikke holder når de hjælper mig så lidt. Jeg sagde tingene på en pæn og konstruktiv måde, men så blev jeg nærmest bare skældt ud…. Han sagde at han havde gjort det bedste han kunne, og at tage hensyn til mig altså desværre ikke altid er muligt.  Han udviste i hvert fald ikke særlig meget empati eller forståelse overfor mig, indtil jeg faktisk begyndte at græde over situationen. Men det er vel også svært for de fleste mennesker at skulle erkende deres fejl. Men tænk at jeg ikke kan få mere hjælp og forståelse ved bare at forklare hvordan min oplevelse havde været og hvad mine problemer er, men at jeg virkelig skal begynde at græde før de bare forstår lidt. Det er sgu nærmest et handicap i sig selv at have et usynligt handicap. For jeg ligner nok for de fleste et rimelig velfungerende ungt menneske, og derfor er det nok svært for andre at forstå hvilke massive vanskeligheder jeg egentligt har.

2 thoughts on “Når jeg beder om hjælp i skolen….

 1. Den stille pige

  Der mangler back-up i de situationer, hvor støttelæreren er forhindret i at kunne hjælpe dig. Så egentlig burde du vel have to støttelærere tilknyttet. Måske er det noget du og dine forældre kunne drøfte med gymnasiet? Endelig er der også den mulighed, at du kunne få et år mere til at færdiggøre din uddannelse i gymnasiet, så presset på dig blev lidt mindre.

  Reply
 2. den ufokuserede Post author

  Ja, det har du ret i at jeg mangler back-up i nødsituationer. Det taler mine forældre og jeg faktisk også om at prøve at skaffe. Men det handler også om at det er svært for skolen at forstå mig, og derudover er det et spørgsmål om prioritering. Det havde sikkert med lidt god vilje været muligt at arrangere et møde før torsdag, hvis de havde sat mig lidt højere op på prioriteringslisten og været lidt mere fleksible.

  Mht. At forlænge gymnasiet med et år er det halv besværligt og noget vi også har drøftet, og det er ret teknisk at forklare hvorfor det er kompliceret, men det handler bla. om at hvis jeg udskyder fag til et 4. år så vil det blive svært skemateknisk, da jeg så skal følge flere forskellige og måske både 2. g klasser og 3. g klasser osv . Derudover vil det være noget trist rent socialt, da jeg har det super godt socialt i min klasse og så vil jeg jo altså ikke kunne blive student sammen med dem, men skulle ind i flere forskellige klasser det sidste år. Men jeg faktisk fået lavet den ordning at jeg har 1 mindre C-niveau fag i år og næste år, så jeg skal tage to C fag på enkeltfags HF, hvor jeg så kan tage dem på et halvt år lige efter 3.g. Så teknisk set bliver jeg ikke student i sommeren 2014, men i december 2014. Jeg kan dog godt få min hue sammen med min klasse osv, men ikke noget eksamensbevis før december 2014. C-niveaus fag er desværre bare ikke så hårde og have, og derfor aflaster det mig ikke så meget som hvis jeg fx. kunne udskyde et B eller A fag til det 4. år.
  Nå men det blev en lang smøre jeg håber det gav lidt mening for det er sgu et kompliceret system med fag, niveauer osv.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s